اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 5 اسفند 1395
:

بازاریابان نیازمند راه کارهای درست هستند، نه توصیف های جذاب.

:

در بازارهای آینده، برندها دیگر نمی توانند خود را به خریداران تحمیل کنند. مراقب باشید ارزش های پویا و سازگار با شرایط مشتریان و بازارها را بیابید و بسازید.

:

اخلاقیات و جذابیت های رفتاری و انسانی خود را تقویت کنید تا سهم فرصت یا سهم بازار آینده خود را تضمین کنید.

:

دو منبع ارزشمند بازاریابی آینده عبارتند از «اخلاق» و «توجه»

:

راه درست و کار درست را در پیوند «توانمندی، علاقمندی و سودمندی» بیابید.

:

راهکار درست را در دو نکته پیدا کنید؛ راه درست و کار درست.

:

عده ای آینده را جلو می کشند، گروهی به تاخیر می اندازند، بسیاری با آن مقابله می کنند، شما آن را خلق می کنید

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو