اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 26 مهر 1397
:

365 هدف «ساده» برای 365 روز بنویسید .
12 هدف «مهم» برای 12 ماه تعیین کنید.

:

«هدف» را

ه: همّت و هدف
د:دستیابی و دگرگونی
ف: فرصتها و فواید جدید بدانید
:

زندگی مبتنی بر «هدف» را جایگزین زندگی مبتنی بر «هوس» کنید.

:

در پایان هر روز،هفته،ماه،فصل و سال نتایج را بسنجید و با اقدامات و اصلاحات درست ،هدفهایتان را دنبال کنید.

:

«سرعت،سهولت،سلامت،سودمندی،سازگاری،سابقه و سبد»کالاها و خدمات را بعنوان هفت «س» دادوستدها،جدّی بگیرید.

:

«سیاست گذاری،ساختار،سیستم،سرمایه گذاری،سازندگی،سودآفرینی و سرتری» در رقابت را هفت «س» کسب و کارتان باور کنید.

:

«سادگی،سرحالی،سخاوتمندی،سربلندی،
سرسبزی،سرور و سعادتمندی» را هفت «س» سال 1397 بدانید.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو