اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

دوشنبه 1 آبان 1396
:

مدیریت و بازاریابی توجه و جذب چونگی اداره کردن از «گیرائی،زیبائی،کارائی و پویائی»ها برای تقویت جذابیت هاست.

:

مدیریت و بازاریابی توجه و جذب، رویکردی نوین برای« جلب توجه، جذب و حفظ» مخاطبان و مشتریان گوناگون است.

:

مدیریت و بازاریابی « توجه و جذب» رویکرد ضروری رقابت آینده است.

:

با مدیریت « توجه و جذب» جالب تر و جذابتر شوید.

:

نیکنامی،آغاز دارد ،پایان ندارد.

:

«مقبول،مطلوب و محبوب» باشید تا نیکنام شوید و نیکنام بمانید.

:

«فرصت سازی»،قابلیت پیشگیری از «فرصت سوزی » است.

:

با ارزش آفرینی و ارزش افزائی برای خود و دیگران ، هر روز را یک نوروز بسازید.

:

نوروز، فرصتی ویژه برای نونگری ، نواندیشی و نوآفرینی است.

:

نوروز، جشن پویائی ، تازگی و تحول است.

:

نوروز، جشن یادگیری از گذشته و آمادگی برای آینده است.

:

نوروز، آمادگی برای "یابندگی،سازندگی و بالندگی" است.

:

نوروز، فرصت نو شدن و سفر نوماندن است.

:

نوروز ، جشن به سازی ، بازسازی و نوسازی است.

:

.نوروز، آغاز پرواز است ، پرواز را آغاز کنید

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو