اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 5 اسفند 1395

مجله دنیای اقتصاد - مدیریت بیم و امید

بنگاه های اقتصادی ایران در شرایط فعلی شاهد رویکرد جدیدی در مدیریت به نام مدیریت هستند. مدیریت بیم و امید رویکردی مبتنی بر فرصت ها وتهدیدها و مثبت ها و منفی های ناشناخته و ناگهانی است.

دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو