رقابت به معنی جنگ نیست، به معنی یادگیری است. به معنی آماده بودن است. به معنی بهترین بودن وضعیت شماست. (جفری گیتومر)

پنجشنبه 9 بهمن 1393

مجله دنیای اقتصاد - مدیریت بیم و امید

بنگاه های اقتصادی ایران در شرایط فعلی شاهد رویکرد جدیدی در مدیریت به نام مدیریت هستند. مدیریت بیم و امید رویکردی مبتنی بر فرصت ها وتهدیدها و مثبت ها و منفی های ناشناخته و ناگهانی است.

دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو