اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 30 دي 1395

مقالات

سازگاری برای ماندگاری در رقابت... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

بازاریابی پاسخگو... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

به نام خدا کیفیت عمرمان را بهبود بخشیم تا به کمال برسیم:یکی از اساسی ترین پرسشهای مدیریت عمر « چگونه» گذراندن عمر است. چگونه عمر را بگذرانیم که برنده باشیم؟ چگونه عمرمان را بگذرانیم که بازنده  نباشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که اثربخش و ثمر بخش باشیم؟چگونه عمر را بگذرانیم که بی ثمر و بیهوده وقتمان را نگذرانیم؟چگونه عمر مان را بگذرانیم که خوشنام و آبرومند شویم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که بدنام و بی آبرو نشویم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که خادم باشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که خائن نباشیم؟چگونه عمر را بگذرانیم که بیشتر ببالیم؟چگونه عمر را بگذرانیم…

قبول شدن و مقبول ماندن در زندگی:از روزی که خود را شناخته ایم «قبول شدن و قبولی» برایمان ارزشمند بوده است زیرا مترادف با« موفقیت، پذیرش، شادی، آرامش، نتیجه گیری، شاد باش، تحسین، آرزو، درود، سپاس، برتری و...» بوده است.هنوز صدای دلنشین پدر و مادر در گوشمان زنگ می زند که در بعضی از امور از ما می پرسیدند «قبول؟» و یا خودشان جدی یا شوخی می گفتند «قبول».در بازی های دوره ی کودکی عبارات و جملات زیر تکرار میشد « قبول دارم، قبول نیست، قبول است، قبول کن».هنگام ورود به مدرسه از اولین روزها به ما می گفتند بچه…

برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو