اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

مقالات

مصاحبه با مجله تبلیغات... برای دانلود متن کامل مصاحبه میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

مفید موثر... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

سازگاری برای ماندگاری در رقابت... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

بازاریابی پاسخگو... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

به نام خدا کیفیت عمرمان را بهبود بخشیم تا به کمال برسیم:یکی از اساسی ترین پرسشهای مدیریت عمر « چگونه» گذراندن عمر است. چگونه عمر را بگذرانیم که برنده باشیم؟ چگونه عمرمان را بگذرانیم که بازنده  نباشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که اثربخش و ثمر بخش باشیم؟چگونه عمر را بگذرانیم که بی ثمر و بیهوده وقتمان را نگذرانیم؟چگونه عمر مان را بگذرانیم که خوشنام و آبرومند شویم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که بدنام و بی آبرو نشویم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که خادم باشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که خائن نباشیم؟چگونه عمر را بگذرانیم که بیشتر ببالیم؟چگونه عمر را بگذرانیم…

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو