اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 30 دي 1395

مقالات

شتابان در صادرات نوشته دکتر احمد روستا   « شتابان» مدلی ساده و کاربردی برای بازاریابی استراتژیک است. که شامل شش گام اساسی و چک لیست مرتبط با هر گام است. صادرات حرفه‌ای، پدیده‌ای استراتژیک است و مدل «شتابان» می‌تواند راهنمای مناسبی برای صادرکنندگان باشد.

مقاله نگاه ایرانی... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

جهت یابی بازارهای آینده... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

پنج گانه مدیریت... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

مدیریت در محدودیت... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو