اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 30 دي 1395

مقالات

مدیریت بیم و امید... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

مدیریت تیمار... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

مصاحبه با روزنامه پرگار یزد... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

وجود دارد » نیاز،نیازمند،عوامل رفع نیاز ودادوستد « بازار وبازاریابی تفکیک ناپذیرند. هرجا و هرگاه چهار عنصر دانلود کامل مقاله

سازگاری و ناسازگاری را همه تجربه کرده ایم و آثار آنها را در زندگی شاهد بوده ایم. چه بسیار پیروزی و شکست ها که مستقیم و یا غیر مستقیم زائیده این دو بوده اند. دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو