اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

مقالات

پنج گانه مدیریت... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

مدیریت در محدودیت... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

مدیریت بیم و امید... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

مدیریت تیمار... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

مصاحبه با روزنامه پرگار یزد... برای دانلود متن کامل مقاله میتوانید از این لینک اقدام نمایید.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو