اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 30 دي 1395

مقالات

اگر بپذیریم که بازار و کسب و کار نماد تغییر و تحولِ فرصتها و تهدیدها،سود وزیان،موفقیت و شکست،رونق و رکود وآرامش و بحران هاست، شرایط حاکم بر بازار فعلی یا شرایط دشوار را نیز بعنوان یک واقعیت می پذیریم و راه حل هائی برای ادامه فعالیت ها بیابیم. » مدیریت در محدودیت « به جای نالیدن ونومیدی، می کوشیم تا با دانلود کامل مقاله

بنگاه های اقتصادی ایران در شرایط فعلی شاهد رویکرد جدیدی در مدیریت به نام مدیریت هستند. مدیریت بیم و امید رویکردی مبتنی بر فرصت ها وتهدیدها و مثبت ها و منفی های ناشناخته و ناگهانی است. دانلود کامل مقاله

شادی احساسی مثبت همراه با لذت،رضایت،آرامش و آسایش است که هر کس در زندگی تجربه می کند .ابراهام مازلو، شادی را ارضاء شدن سلسله مراتب نیازها می داند دانلود کامل مقاله

چه بسیار به ما آموختند مدیریت سازمان، بنگاه، کسب وکار و بازار کدامند اما، کم تر به ما یاد دادند مدیریت عمر چگونه است؟ دانلود کامل مقاله

بازار و بازاریابی تفکیک ناپذیرند . هر جا و هرگاه چهار عنصر  « نیاز ، نیازمند ، عوامل رفع نیاز و داد و ستد » وجود دارد بازار و بازاریابی هم معنا دارد . دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو