اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

مقالات

وجود دارد » نیاز،نیازمند،عوامل رفع نیاز ودادوستد « بازار وبازاریابی تفکیک ناپذیرند. هرجا و هرگاه چهار عنصر دانلود کامل مقاله

سازگاری و ناسازگاری را همه تجربه کرده ایم و آثار آنها را در زندگی شاهد بوده ایم. چه بسیار پیروزی و شکست ها که مستقیم و یا غیر مستقیم زائیده این دو بوده اند. دانلود کامل مقاله

اگر بپذیریم که بازار و کسب و کار نماد تغییر و تحولِ فرصتها و تهدیدها،سود وزیان،موفقیت و شکست،رونق و رکود وآرامش و بحران هاست، شرایط حاکم بر بازار فعلی یا شرایط دشوار را نیز بعنوان یک واقعیت می پذیریم و راه حل هائی برای ادامه فعالیت ها بیابیم. » مدیریت در محدودیت « به جای نالیدن ونومیدی، می کوشیم تا با دانلود کامل مقاله

بنگاه های اقتصادی ایران در شرایط فعلی شاهد رویکرد جدیدی در مدیریت به نام مدیریت هستند. مدیریت بیم و امید رویکردی مبتنی بر فرصت ها وتهدیدها و مثبت ها و منفی های ناشناخته و ناگهانی است. دانلود کامل مقاله

شادی احساسی مثبت همراه با لذت،رضایت،آرامش و آسایش است که هر کس در زندگی تجربه می کند .ابراهام مازلو، شادی را ارضاء شدن سلسله مراتب نیازها می داند دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو