اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

مقالات

چه بسیار به ما آموختند مدیریت سازمان، بنگاه، کسب وکار و بازار کدامند اما، کم تر به ما یاد دادند مدیریت عمر چگونه است؟ دانلود کامل مقاله

بازار و بازاریابی تفکیک ناپذیرند . هر جا و هرگاه چهار عنصر  « نیاز ، نیازمند ، عوامل رفع نیاز و داد و ستد » وجود دارد بازار و بازاریابی هم معنا دارد . دانلود کامل مقاله

ژرف به معنای عمیق، گود، دور و دراز است و ژرف بین کسی است که در امور زندگی تعمق می کند و به علل،عوامل، آثار و نتایج پدیده ها حساسیت دارد. ژرف بینی نوعی قابلیت و مهارت برای یافتن نایافته ها و شناختنبسیاری از نکات پیدا و پنهان برای شفاف سازی و نتیجه گیری است. دانلود کامل مقاله

 دوست داشتن ، دوست داشته شدن و دوستی معرف نیازهای عاطفی و احساسی انسانهاست . انسان طبیعی ، دوستدار دوست داشتن و دوستی ، خواستار محبت و مهرورزی ... دانلود کامل مقاله

سال 2931 سالی است با ناشناخته ها،ابهام هاو پرسش های تازه .علاوه بر آنچه در چند سال گذشتهوجودداشته اند از جمله تحریم،رکود،گرانی،جهت گیری ها و تصمیم گیری های ناگهانی وتغییرو تحولات گسترده و شتابزده. دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو