اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 30 دي 1395

مقالات

ژرف به معنای عمیق، گود، دور و دراز است و ژرف بین کسی است که در امور زندگی تعمق می کند و به علل،عوامل، آثار و نتایج پدیده ها حساسیت دارد. ژرف بینی نوعی قابلیت و مهارت برای یافتن نایافته ها و شناختنبسیاری از نکات پیدا و پنهان برای شفاف سازی و نتیجه گیری است. دانلود کامل مقاله

 دوست داشتن ، دوست داشته شدن و دوستی معرف نیازهای عاطفی و احساسی انسانهاست . انسان طبیعی ، دوستدار دوست داشتن و دوستی ، خواستار محبت و مهرورزی ... دانلود کامل مقاله

سال 2931 سالی است با ناشناخته ها،ابهام هاو پرسش های تازه .علاوه بر آنچه در چند سال گذشتهوجودداشته اند از جمله تحریم،رکود،گرانی،جهت گیری ها و تصمیم گیری های ناگهانی وتغییرو تحولات گسترده و شتابزده. دانلود کامل مقاله

رستگاری یکی از آرزوهای همه انسانها در مدیریت عمرشان است. رستگاری معانی گوناگونی دارداز جمله آزادی، رهائی، نجات، پیروزی، کامیابی،آسودگی و سعادت در دنیا و آخرت . دانلود کامل مقاله

حس زندگی ، حس دریافت ، تشخیص و برداشت از پدیده ها و واقعیت های زندگی است . حس زندگی ، حس «داشته ها و خواسته ها» است  که مانند حس های پنجگانه دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو