اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

جمعه 29 تير 1397

مقالات

رستگاری یکی از آرزوهای همه انسانها در مدیریت عمرشان است. رستگاری معانی گوناگونی دارداز جمله آزادی، رهائی، نجات، پیروزی، کامیابی،آسودگی و سعادت در دنیا و آخرت . دانلود کامل مقاله

حس زندگی ، حس دریافت ، تشخیص و برداشت از پدیده ها و واقعیت های زندگی است . حس زندگی ، حس «داشته ها و خواسته ها» است  که مانند حس های پنجگانه دانلود کامل مقاله

کشوری با داشته ها ونداشته های خود. با تغییر و تحولات شدید و ناگهانی، با ترکیبی از خوبیها و بدیها،زیبائی ها و زشتی های آشکار و پنهان، با جزر و مدهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی دانلود کامل مقاله

موفقیت اتفاقی نیست. این جمله را دکتر روستا با ارایه نظریه مدیریت عمر و زندگی ثابت کرده است. دکتر روستا موفقیت را نه فقط در کلام بلکه در عمل کرد شخصی خود نیز به نمایش گذارد. دانلود کامل مقاله

دکتر روستا استاد و محقق بازاریابی کشور فردی شناخته شده در حوزه مدیریت و بازاریابی به حساب می آید که ایده های ایشان تا به حال برای بسیاری از سازمان ها و شرکت ها کارساز بوده است. دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو