اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

مقالات

رستگاری یکی از آرزوهای همه انسانها در مدیریت عمرشان است. رستگاری معانی گوناگونی دارداز جمله آزادی، رهائی، نجات، پیروزی، کامیابی،آسودگی و سعادت در دنیا و آخرت . دانلود کامل مقاله

حس زندگی ، حس دریافت ، تشخیص و برداشت از پدیده ها و واقعیت های زندگی است . حس زندگی ، حس «داشته ها و خواسته ها» است  که مانند حس های پنجگانه دانلود کامل مقاله

کشوری با داشته ها ونداشته های خود. با تغییر و تحولات شدید و ناگهانی، با ترکیبی از خوبیها و بدیها،زیبائی ها و زشتی های آشکار و پنهان، با جزر و مدهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی دانلود کامل مقاله

موفقیت اتفاقی نیست. این جمله را دکتر روستا با ارایه نظریه مدیریت عمر و زندگی ثابت کرده است. دکتر روستا موفقیت را نه فقط در کلام بلکه در عمل کرد شخصی خود نیز به نمایش گذارد. دانلود کامل مقاله

دکتر روستا استاد و محقق بازاریابی کشور فردی شناخته شده در حوزه مدیریت و بازاریابی به حساب می آید که ایده های ایشان تا به حال برای بسیاری از سازمان ها و شرکت ها کارساز بوده است. دانلود کامل مقاله

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو