اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

مقالات

« مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید» جمله گیرا وگویائی است که بر داشتن کیفیت وبی نیازی به تبلیغ تأکید می ورزد و یادآوری می کند که بهترین مبلغ هر چیز، کیفیت آن است .گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران نیز پس از سالها مطالعه وبررسی به این نتیجه رسیده اند که « تبلیغ» دیگر مانند گذشته تأثیرگذار نیست اما دلیل کاهش تأثیر تبلیغات را در گران شدن  هزینه های تبلیغ، تعداد بسیار زیاد رسانه ها ، پراکنده بودن وگسترده شدن بازارها و مخاطبان، نارسائی تبلیغات ووسعت وشدت رقابت می دانند.واقعیت این است که با تغییر وتحولات…

به نام خدا یکی از مهمترین تصمیم گیری های شرکتها وسازمانهای گوناگون،تصمیم گیری در مورد معرفی کالاها یا خدمات جدید است. آگاهی از علل وعوامل موفقیت یا شکست محصولات جدید می تواند راهنمای ارزنده ای برای تصمیم گیری درست در این زمینه باشد. بنابر مطالعات گوناگونی که در کشورهای مختلف انجام شده است ونیز تحقیقاتی که در صنایع مختلف کشورمان توسط نگارنده به عمل آمده است، بسیاری از محصولات جدید شکست می خورند  وهزینه های زیادی برای شرکتها بوجود می آورند.مطالعات وتحقیقات به عمل آمده نشان می دهند که :     30 تا 40 درصد محصولات جدید صنعتی شکست می…

به نام خداآمیزه بازاریابی وتبلیغات کمتر کسی را در حوزه بازاریابی می شناسید که عناصر آمیزه بازاریابی را نداند وبا محصول، قیمت، توزیع وترویج که همان 4Ps  (PRODUCT,PRICE,PLACE,PROMOTION  )است ، بیگانه باشد.کمتر کسی را در حوزه ترویج و ارتباطات بازاریابی می شناسید که عناصر آمیزه ترویج را نداند وبا عواملی نظیر تبلیغات، فروش شخصی، عوامل ترویج فروش ( چاشنی ها وانگیزه سازها ) ، روابط عمومی ( آوازه سازها) ، فروش مستقیم وفروش اینترنتی بیگانه باشد.کمتر کسی را در حوزه اقتصاد وتولید می شناسید که عوامل تولید را نداند وبا نیروی انسانی،سرمایه،مواد اولیه وماشین که همان 4Ms معروف ( MAN,…

بنام خدا بازاریابی در شرایط بحران بحران مالی جهانی اغلب کشورها، نظام ها،نهادها وبنگاه ها را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده است. نظام بازار وعناصر کلیدی آن یعنی « نیازها، نیازمندان،عوامل رفع نیاز ودادوستدها» دگرگون شده است وبازاریابی در این شرایط برای بسیاری از مدیران وبنگاه ها، نوری در تاریکی است که می تواند روزنه امیدی برای برون رفت از بحران باشد.بازاریابان حرفه ای فرصتی استثنائی به دست آورده اند تا بر خلاف دیگران، با حفظ آرامش وحس چالش،واقعیت های مربوط به بحران را در بازار پذیرفته وبا انتخاب های درست وواکنش مناسب نسبت به اتفاقات  وتحولات بازار،بحران…

چند سالی است که مردم دنیا آگاهانه یا نا آگاهانه در بحران وبا بحران زندگی می کنند ورفتارشان در بازار تحت شرایط حاکم بر بازار نسبت به گذشته کاملاً عوض شده است.به چیزهائی که در دادوستدهای گذشته حساس نبوده اند هم اکنون حساس شده اند وبسیاری از معیارها در دادوستدهایشان تغییر یافته است.کسادی،رکود وبحران بسیاری از بازارها را فرا گرفته است. مردم به مفاهیم، تعاریف وعناوین کارشناسی برای بیان وضعیت بازار کار ندارند. آنهااز طریق آنچه هنگام مراجعه بهبازار می بینند وحس می کنند به واقعیت ها پی می برند وواکنش نشان می دهند. واکنش مردم نسبت به شرایط جدید…

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو