اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

مقالات

۱- وضعیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان اصفهان را چگونه ارزیابی می کنید : وضعیت سرمایه گذاری در استان اصفهان اگر چه در مقایسه با بعضی از استانهای دیگر امیدوار کننده است اما نسبت به پتانسیل های زیادی که دارد هنوز فاصله زیادی تا سطح دلخواه دارد . اصفهان درابعاد گوناگون گردشگری ، صنعتی و حتی کشاورزی ظرفیت های استفاده   نشده زیادی دارد که متاسفانه در جذب و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای استفاده از این ظرفیت ها موفق نبوده است .  اگربپذیریم که  سرمایه گذاری در هر استان تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل…

پیشرفت فرایندی پویاست که نیازمند تغییر و تحولات دائمی است؛ اما هر تغییر و تحولی همیشه باعث پیشرفت نمیشود وگاهی باعث مخاطرات، آسیبها و مشکلات جدی می شود. اطمینان از اینکه هر تحول چشمگیر منجر به پیشرفت شود یکی از مهمترین چالشهای انس  انها و سازمانهاست. دکتر گلدرت در سال 1986 با انتشار کتاب THE GOAL به این نکته اشاره کرد که هدف واقعی هر سازمان، فقط کسب درآمد و پول سازی در حال و آینده نیست، بلکه آمادگی برای پیشرفت دائمی جهت دستیابی به رشد پایدار است. فرایند بهبود دائمی نه تنها نیازمند تمرکز کافی جهت شناسائی آنچه باید…

صفحه16 از16

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو