اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 26 مهر 1397

کتابها و نشریات

قیمت: 8500 تومان انتشارات: کلک سیمین مقدمه   چه چيز به شرکتها اجازه می دهد استراتژيک و چابک باشند؟ معمولا، سريع بودن تصاويری از چابکی و انعطاف پذيری در ذهن تداعی می کند درحاليکه استراتژيک بودن تصاويری از قدرت در کنار احتياط، و لذا آهستگی را به ذهن متبادر می سازد. سرعت در تصميمات و تعهدات استراتژيک از کجا ناشی می شود؟چرا بعضی شرکتها قادرند با وجود موانع و تغييرات به موفقيت دست يابند و سوار بر امواج تکنولوژی يا ناپيوستگی بازار از رقبای خود پيشی بگيرند و بر آنها پيروز شوند، در حاليکه ديگران دچار تزلزل می شوند يا گرد…

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو