اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 26 مهر 1397

کتابها و نشریات

فهرست مطالب: فصل اول : قانون سادگي    فصل دوم  :  قانون موضع يابي فصل سوم : قانون ثباتفصل چهارم : قانون فروش فصل پنجم : قانون احساساتفصل ششم : قانون عشق ورزيدنفصل هفتم : قانون تجربه و آزمايشفصل هشتم : قانون ارتباط فصل نهم : قانون شوخيفصل دهم : قانون اختلالفصل يازدهم : قانون پرش1فصل دوازدهم : قانون سحر و جادو فصل سيزدهم : قانون بي حرمتي فصل چهاردهم : قانون سليقهفصل پانزدهم : قانون استفاده از موضوع روزفصل شانزدهم : قانون فيل نقره ايفصل هفدهم : قانون صحبت كردنفصل هجدهم : قانون خوب بودنفصل نوزدهم : قانون منفي بودنفصل…

پیشگفتار: دو سال پیش زمانی که کتاب شکست برندهای برتر منتشر شد، در خصوص اینکه چه استقبالی از آن صورت خواهد گرفت هیچ نظری نداشتم. با مقداری دقت متوجه خواهید شد که فرآیند نوشتن یک کتاب شباهت زیادی به فرآیند راه اندازی یک برند دارد. شما می‌توانید موفقیت بالقوه یککتاب را تخمین بزنید، اما به طور حتم قادر نیستید میزان موفقیت آن را روی قفسه فروشگاهها برآورد کنید. در واقع من از زمانچاپ و عرضه این کتاب به بازار، شاهد بهترین کتاب خود در زمینه کسب و کار تا کنون بوده‌ام. این کتاب جایگاه کتاب هری پاتر  یا کد داوینچی …

فهرست:فصل1:پیشرفت هایی که به رشد فردی می انجامدفصل2:پیدا کردن سرنخ های طلائی وگذاشتن قرار ملاقاتفصل3:چگونه می توان پیروز میدان شدفصل4:مهارت یابی گام به گامفصل5:پایه ریزی دوستی وروابط وراه های گرفتن توصیه نامهفصل6:چگونه می توانید نام خود را بر سر زبانها بیندازید؟فصل5/6:فوت کوزه گری

فهرست:فصل1: نقش واهمیت تحقیقات بازاریابیفصل2:فرایند تحقیقات بازاریابیفصل3:تعریف وتنظیم مسألهفصل4:تعیین طرح تحقیقفصل5:اطلاعات ثانویهفصل6:روشهای گردآوری اطلاعات اولیهفصل7:طراحی فرمهای گردآوری اطلاعاتفصل8:مبانی سنجش واندازه گیریفصل9:سنجش طرز فکرفصل10:مفاهیم نمونه برداریفصل11:عملیات میدانیفصل12:پردازش داده هافصل13:تجزیه وتحلیل اطلاعاتفصل14:طریقه استفاده از PC/SPSS در پروژه های تحقیقاتیفصل15:گزارش تحقیقفصل16:منتخبی از کاربردهای تحقیقات بازاریابی

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو