اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

کتابها و نشریات

مقدمه: بعضي از پولدارترين و بانفوذترين كاسبكاران امروز كار خود را از فروش آغاز كرده اند و مرتبا نام خود را در ليست 400 شركت ثروتمند آمريكايي 1 و بعنوان رهبران شركتهاي بزرگ مي يابند . و الزاما موفقيت يا موقعيت برتر خود ر ا در دوران شكوفايي اقتصادي بدست نياورده اند . بلكه، بسياري از آنها مسير خود را در كسب سهم بازار از طريق تامين نيازي خاص يا تلاشي بي امان در بهبود آنچه كه رقابت ايجاب مي كرد، يافته اند. برخي از اين شركتها عبارتند از: ؛ شلدون ادلسون 2، رهبر بيليونر لاس وگاس سندز كورپريشن 3…

قسمت: 4200 تومان انتشارات: سیته آنچه که به آدمها کمک می کند، به تجارت نیز کمک می کند.” - لئو برنت1، اسطوره تبلیغات“تلاش برای ارزیابی اهمیت و عملکرد واقعی شبکه مانند سوال پرسیدن از برادران رایت2 در کیتی هاوک3 است که آیا از پتانسیل مزیت مسافتی خطوط هوایی امریکن آگاهی داشته اند.” - برن فرن4، رویاپرداز ارشد، شرکت والت دیسنیبازاریابی ایمیلی یکی از قدرتمندترین و در عین حال درک نشده ترین وسیله دنیای بازاریابی است. تقریبا تمامی تجارتها و مصرف کننده ها از آن استفاده می کنند، چه به طریق ارسال و دریافت نامه چه پیشنهاد تجاری.بازاریابی ایمیلی درحالیکه ارزش…

پیش‌گفتار استفاده‌ی مناسب، کارایی و اثربخشی بهتر برندتان و اطمینان از اینکه شایسته‌ی شماست، فقط با صرف پول تحقق نمی‌گیرد. در حقیقت، پول می‌تواند کوچکترین مسئله‌ی شما در برندینگ باشد. فعالیت برند (شناسه)ها با بودجه‌های کم هم مقدور است؛ فعالیت با بودجه‌های کم و محدود یک اصل است. یکی از عوامل مشوق بنده در نوشتن این کتاب این بود که بعضی از اساتید بازاریابی عنوان می‌کنند که برندینگ اتلاف وقت است؛ مگر اینکه شما ده میلیون پوند بودجه داشته باشید. برندینگ خوب در اصل مستلزم صرف زمان زیادی برای تفکر صحیح است، نه اینکه بگوییم برند (شناسه)ها فقط باید به‌وسیله‌ی…

فهرست مطالب کتاب مدیریت خویشتن فصل یكموعدۀ من به شماآیا از زمره افرادی هستید که باید این کتاب را بخوانند؟چگونگی تمایز این کتاب از کتاب‌های خودیاری سنتی از فرش به عرش رسیدندر آغوش گرفتن درختانروش های کامل هوش عاطفی چیست؟در بارۀ این کتاب فصل دومنقشه‌های قدیمی و اتاق‌های خالینقشه‌های قدیمیاتاقی بدون صندلیبا اشارة انگشتان من، تصور می‌كنید الویس2 هستیدچگونه این مدل اثربخش می‌شود؟ربع دومكنترل مركزی فصل سومخودآگاهی- زندگی فوق العاده‌ای استزندگی فوق العاده‌ای استنقاط کور و پنجره های جو-هریسطوح آگاهی عاطفیچه احساسی دارید؟وقتی زمان سپری می‌شودمنحنی    DRECفعالیت‌ها فصل چهارمهدف گزینی-به پیش رویدجولی اندروز1تجربۀ ییلاهداف و سیستم فعال ساز شبکه ایاخلاقیات…

فهرست مطالب کتاب پشت پرده خرید بخش اول: کشف قدرت احساسات بخش دوم: بکارگیری محرک احساسی برای فروش بخش سوم: بکارگیری محرک احساسی برای بازاریابی بخش چهارم : بکارگیری محرک احساسی برای ارتباط با مشتری بخش پنجم: یکپارچه سازی منطق احساسی

صفحه8 از8

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو