اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

کتابها و نشریات

پیشگفتارمقدمهبخش اول: راهبردهای کمک کننده به فروشنده جهت فروش بیشتر به مشتریان محتاطراهبرد اول: متقاعد کردن مشتریان بی میل به خریدراهبرد دوم: ایجاد رابطه دوستانه با مشتریان محتاطراهبرد سوم:  با پرسش سوالات مناسب از نگرانی ها و نیازهای مشتریان بی میل اطلاع پیدا کنیدراهبرد چهارم: ارایه پیشنهادات خرید کم ریسک به مشتریان محتاطراهبرد پنجم: رفع ایرادات و ابهامات مشتریان محتاط جهت ترغیب به خریدراهبرد پنجم: رفع ایرادات و ابهامات مشتریان محتاط جهت ترغیب به خریدراهبرد ششم: پایبندی مشتریان دو دل و مردد را بدست آوریدراهبرد هفتم:  ارائه و نمایش فروش جهت ترغیب مشتریان مشکل پسند به خرید محصولراهبرد هشتم: ارایه…

فهرست مطالب فصل اول – کاربرد بازاریابی صنعتی        22-1مقدمه مفاهیم مشخصات بازار اهداف وظایف کارکردها بازاریابی صنعتی در برابر بازاریابی غیرصنعتی اهمیت فلسفه بازاریابی مهارت های یک بازاریاب صنعتی خلاصه فصل فصل دوم – سازمان بازاریابی    42-23  مقدمه مفاهیم روشهای سازماندهی بازاریابی و تقابل با R&D سازمانهای استراتژی محور استراتژی های جهانی استراتژیهای IT محور سازمانهای بدون مرز طراحی سازمان برای همکاریهای بین واحدی دیدگاههای محتاطانه سازماندهی  خلاصه فصل فصل سوم- محیط بازاریابی    55-43 مقدمه مفاهیم و انواع  متغیرهای محیطی نیروهای کلان محیطی نیروهای خرد محیطی تجزیه و تحلیل محیط    روشهای پیش بینی محیط چالشها خلاصه فصل 74-56  …

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو