اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

مقاله جدید فرصت یابی و فرصت سازی

مقاله جدید دکتر روستا تحت عنوان "فرصت یابی و فرصت سازی" به بخش آخرین مقالات افزوده شد

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو