اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

اخبار

مقاله جدید تحت عنوان "بازاریابی ویروسی" از داراب احمدوند به بخش مقالات و پاورپوینتهای دوستان افزوده شد

مقاله جدید تحت عنوان "بازاریابی خدمات " از امین احمدی به بخش مقالات و پاورپوینتهای دوستان افزوده شد

مقاله جدید دکتر روستا تحت عنوان "کیفیت عمرمان را بهبود ببخشیم" به بخش آخرین مقالات افزوده شد

مقاله جدیدد دکتر روستا تحت عنوان "قبول شدن وقبول ماندن" به بخش آخرین مقالات افزوده شد

مقاله جدید دکتر روستا تحت عنوان "فرصت یابی و فرصت سازی" به بخش آخرین مقالات افزوده شد

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو