چاپ کردن این صفحه

برگزاری دوره ها

  • لیست دوره ها در ادامه ی مطلب قابل مشاهده می باشد ...
 • راهکارهای برون رفت از بحران
 •  

   • مدیریت بازاریابی واستراتژی ها

   

   • مدیریت صادرات وبازاریابی بین الملل

   

   • تصمیم گیری واستراتژی های قیمت گذاری

   

   • مدیریت فروش ومهارتهای فروشندگی

   

   • بازاریابی خدمات

   

   • مدیریت مشتریان خاموش

   

   • روانشناسی تبلیغات

   

   • بازاریابی در دوره رکود وبحران واستراتژیهای غلبه بر آن

   

   • مدیریت شناسه «برند»

   

   • عوامل موفقیت در کسب وکار وزندگی

   

   • چالشهای بازاریابی وبازرگانی شرکتها

   

   • بازاریابی ومدیریت دادوستد

   

   • تحقیقات بازاریابی

   

   • استراتژی های نوین رقابت

   

   • ایده ها وپدیده های نوین بازاریابی

   

   • مذاکره وارتباطات

   

   • و.....

   

  لطفاً جهت کسب اطلاعات در ارتباط با برگزاری دوره ها با تلفنهای دفتر تماس حاصل نمایئد.
  22142248 - 22142298